Στοιχεία Εταιρείας

Επωνυμία: BE WIN PORTFOLIO MANAGEMENT Ι.Κ.Ε.

Διακριτικός Τίτλος: BE WIN

Α.Φ.Μ.: 801374243

Δ.Ο.Υ.: ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ.: 155433003000

Υπηρεσία ΓΕΜΗ: ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΑΣ

Διεύθυνση: ΚΑΛΛΙΠΟΛΕΩΣ 2

Περιοχή: ΑΘΗΝΑ

Τ.Κ.: 16777

Τηλ: 6948747457

Ημερομηνία λήξης 1ης χρήσης: 31/12/2020

Κεφάλαιο: 2.000,00 Ευρώ

Διαχειριστής: ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΧΑΤΖΗΣ

ΑΦΜ Διαχειριστή: 077792848